Ewidencja podatkowa – kto jest zobowiązany do jej prowadzenia?

podatkowa ewidencja

Prowadzenie firmy wymaga dopilnowania wielu formalności, zwłaszcza związanych z opłacaniem podatków. Właściciele firm są zobowiązani do terminowego dokonywania opłat skarbowych. Firmy powinny prowadzić rachunkowość i ewidencje podatkową. Czym jest ewidencja podatkowa i kto powinien ją prowadzić?

Ewidencja podatkowa – co to jest?

Niezależnie czy przedsiębiorstwo jest małe czy średniej wielkości, jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. Wybór jej formy zależy od osiąganych rezultatów podatkowych. Ewidencja podatkowa w Szczecinie powstaje w celu dopełnienia odpowiednich przepisów cywilnoprawnych. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie analizy procesów biznesowych i zaplanowanie ich na przyszłość. Wybór rodzaju ewidencji podatkowej zależy od rodzaju prowadzonej działalności, rozmiaru przedsiębiorstwa czy wysokości  przewidywanych kosztów i przychodów. Księgo rachunkowe mogą być prowadzone w sposób uproszczony lub pełny. Jedynie spółki kapitałowe zobligowane są do prowadzenia wykazów całościowych. 

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji podatkowej?

Według przepisów prawa, każda osoba fizyczna, która prowadzi własny biznes, powinna wykonywać ewidencję podatkową. Nie ma na to wpływ rodzaj prowadzonej działalności, ani wielkość przedsiębiorstwa. Oczywiście przepisy określają różnice między poszczególnymi przedsiębiorstwami, co ma wpływ na wybór odpowiedniej formy księgowości. Zawiłe przepisy prawa finansowego wymagają oddania prowadzenia rachunkowości w ręce specjalistów. Poprowadzą oni księgi rachunkowe, będą się kontaktować z urzędem skarbowym, a także w ich rękach znajdzie się obsługa kadrowa w Szczecinie

Zanim zarejestrujemy działalność gospodarczą, powinniśmy podjąć decyzję o tym, jaka forma ewidencjonowania będzie prowadzana przez nasze przedsiębiorstwo. Owszem istnieje możliwość wprowadzenia zmian w trakcie prowadzenia firmy, jednak dzieje się wówczas, gdy jednostka przestaje spełniać warunki określone w przepisach prawa. Niezależnie od wysokości opodatkowania czy wybranej formy prowadzenia księgowości warto jednak dokumentować przebieg wszelkich operacji finansowych. 

Dodaj komentarz