T-Mobile Usługi Bankowe przedłuża promocję dla nowych klientów

T-Mobile Usługi Bankowe

Jeszcze do 25 września br. nowi klienci T-Mobile Usługi Bankowe mogą założyć konto oszczędnościowe na bardzo atrakcyjnych warunkach. Przez pierwsze 92 dni oprocentowanie rachunku oszczędnościowego do 50 000 zł wyniesie 3% w skali roku.

Promocja dla nowych klientów w T-Mobile Usługi Bankowe

Aby skorzystać z promocji, należy otworzyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wariancie Konto Freemium lub Konto Premium, a następnie rachunek oszczędnościowy. Oferta skierowana jest tylko do tych osób, które w terminie od 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. nie posiadały umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w T-Mobile Usługi Bankowe.

Po zakończeniu promocji, klient przelewając na konto wynagrodzenie, do 31 grudnia 2019 r. będzie mógł cieszyć się również promocyjnym oprocentowaniem, ale w wysokości 1,5% do kwoty 50 000 zł. Jeśli nie spełni tego wymogu, zostanie objęty standardowym oprocentowaniem.

Oprocentowanie standardowe (po zakończeniu promocji) oraz dla salda rachunku oszczędnościowego powyżej 50 000 zł jest ustalane co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,40 p.p.

Dodaj komentarz